dinsdag 24 april 2018

Werken met euro's en centen.

We oefenden heel concreet, dan aan het bord en dan individueel in het werkboek.
Toch was ik heel verrast door de vele variatie in betalen, er waren er die zo eenvoudig mogelijk werkten, maar er waren er ook die het zich heel moeilijk maakten door veel verschillende muntstukken door elkaar te gebruiken.
Onderscheid maken tussen euro's en centen is nu geen probleem meer, enkelen vinden het wel nog moeilijk om gepast te betalen.
We begonnen met enkele hoeveelheden te betalen, waarbij euro's en centen apart werden gebruikt, daarna volgde de combinatie.
Er werd goed gewerkt!

 8 cent
 12 euro
 2 euro, 10 cent
 13 euro, 7 cent


maandag 23 april 2018

Groene vingertjes

Ook thuis wordt gezaaid.
Ik kreeg deze mooie foto van Ebe zijn mama omdat hij toch wel blij is met deze 2 ontkiemde zonnebloemen.

donderdag 19 april 2018

Mission Impossible 2

We zitten al aan versie 2.
Vandaag moesten de kinderen in groepjes 5 bewegingen bedenken om samen onder, over, tussen, ... de denkbeeldige laserstralen te komen.
Ze moesten dit inoefenen en aan elkaar tonen.woensdag 18 april 2018

Lezen in groepjes

We zijn officieel begonnen met niveaulezen, al deden we dat voor de paasvakantie ook wel al eens met mama's en oma's die wat langer wilden helpen op woensdag.
Dankzij de vrijwilligers en de kinderen van L4 kunnen we in kleine groepjes lezen samen met de kinderen van L2 en L3.
Hoe kleiner de groep, hoe groter de leeskansen.
Alle groepjes verspreiden zich in het gebouw, overal zitten leesgroepjes.
Fijn dat we nu ook kunnen meelezen !

Speelplaats

Op onze speelplaats zijn er wat veranderingen aan de gang. Zo zijn er allerlei speelkoffers bijgekomen die klas per klas bovenop de bestaande dingen gebruikt kunnen worden. Wekelijks worden de speelkoffers doorgeschoven.
L1 startte met stoepkrijt.
Omdat het vandaag buitenspeeldag was mochten de kinderen 10 minuutjes langer spelen.

dinsdag 17 april 2018

Bewegen/drama

Een actief dagje vandaag.
In de voormiddag turnen met als onderwerp doelspelen.
In de namiddag gingen we nog eens met beide klassen naar de parketzaal voor de start van 'Mission Impossibele'.
De kinderen beweging door elkaar in de ruimte die bewaakt is door denkbeeldige infraroodstralen. De kinderen zoeken een eigen weg door de stralen heen door middel van te kruipen, te springen, te stappen, te sluipen, te rollen, ...
De kinderen mochten elkaar bewegingen tonen en er kwamen heel leuke dingen naar voor.
Donderdag werken we daarrond verder door de kinderen te verdelen in groepjes. Ze moeten dan samen een route bedenken die ze gaan volgen om langs de infraroodstralen te komen. Daarna mogen de groepjes de scenes aan elkaar presenteren. We zijn benieuwd ...

Brugoefeningen

We zijn gestart met optellen over de brug van 10.  Volgende week gaan we aftrekkingen maken.
Deze oefeningen zijn vrij inzichtelijk en horen bij de moeilijkste vaardigheden in het eerste leerjaar. De brugoefeningen zijn heel belangrijk om de stap naar het tweede te maken want daar wordt tot 100 geleerd.
Belangrijk is dat de kinderen goed weten welke stappen er gezet worden zonder te tellen.

Voorbeeld : 7 + 8 = 15.
Daarvoor maken we eerst 10 ! We splitsen dus 8 in 3 en 5, (daarom is de kennis van het splitsen tot 10 zo belangrijk) en tellen de 3 op bij de 7, zodat we 10 hebben.
Er schiet nog 5 over en deze tellen we op bij de 10.
10 + 5 = 15

De blokkendoos die elk kind in zijn bank heeft, is ook een mooi hulpmiddel om te zien hoe de oefening werkt.
Zo gaan we te werk voor 7 + 8 :
- we leggen 7 blauwe blokken bovenaan, we leggen 8 rode blokken onderaan
- we maken 10 door 3 blauwe blokken naast de rode te leggen
- we zien duidelijk : 7 + 8 = 10 + 5 = 15Deze 3 stappen zijn belangrijk:
1) 10 maken (7+3)
2) de rest zoeken (5 zoeken door 8 te spitsen in 3 en ...)
3) 10 + de rest (10+5)

Aftrekken over de brug van 10 is gelijkaardig:    14 - 6 = 10 - 2 = 8
1) 10 maken (14-4)
2) de rest zoeken (6 splitsen in 4 en ...)
3) 10 - de rest (10-2)

Gisteren en vandaag oefenden we concreet en schematisch. Ook de rest van de week gaan we dit nog veel oefenen. Morgen gaan we dan brugoefeningen op papier maken.
8 + 4 met trein

9 + 5 met eieren

En dan met de blokkendoos en aan het bord : 7 + 5,      5 + 8,     8 + 6

Ongewenst bezoek

We hebben dat beestje mooi buiten gezet.

maandag 16 april 2018

Zaaien

Het is lente.
Vandaag zaaiden we in de klas. We maakten gebruik van de potjes die je kon sparen in de Albert Heijn. Elk kind kon 3 potjes vullen. Nu wachten op de eerste groene sprietjes ...


Bezoekje

De kinderen van K3 kwamen vandaag een bezoekje brengen aan onze school. Ik herkende hier en daar broertjes en zusjes maar ik zag ook heel wat nieuwe gezichtjes.
Volgende maand doen we dan een echte klaswissel, dan komen de kinderen van K3 een namiddagje in mijn klas en mogen mijn kinderen nog even gaan spelen in de klas van juf Petra.


vrijdag 30 maart 2018

Paaseitjes verstopt!

Er waren paaseitjes verstopt in onze klas!!! Spannend om ze allemaal terug te vinden!
En sommigen mochten ook eens meester zijn vandaag, want rekenen en lezen en schrijven deden we niet meer aan mee vandaag...


Klik hier

Alles op wieltjes

Traditioneel mogen de kids de vrijdag voor een lange vakantie 'alles op wieltjes' meebrengen naar school om daarmee te speelplaats onveilig te maken.
Buiten enkel botsingen en enkele schaafwonden altijd een leuke activiteit!!!
Paasvakantie


Aan iedereen een fijne paasvakantie gewenst.
Hopelijk geniet iedereen volop en kunnen we uitgerust starten op maandag 16 april !

Er is er één jarig ...


Info kern 9

Thema kern 9: Hoe kan dat?
In het ankerverhaal ‘De limonadefontein’ merken Lies en Eus dat het licht van de buitenschoolse opvang niet werkt en even later komt er geen water meer uit de kraan. Hoe kan dat? 

Woordtypen in kern 9: lezen en spellen
De nieuwe woordtypen die de kinderen leren lezen in kern 9 zijn:
·         samengestelde woorden van twee lettergrepen met letterclusters, zoals: hijskraan;
·         woorden van één lettergreep met een cluster van drie medeklinkers vooraan of achteraan, zoals: strik en markt;
·         woorden van één lettergreep die eindigen op -aai, -ooi of -oei, zoals: haai, kooi en roei;
·         woorden van twee lettergrepen die eindigen op -e, zoals: korte;
·         woorden van twee lettergrepen die eindigen op -en, -er of -el, zoals: bloemen, tijger en mantel;
·         woorden van twee lettergrepen met in het midden twee dezelfde medeklinkers, zoals: takken;
·         woorden van twee lettergrepen met het voorvoegsel be-, ge- of ver-: betaal, gezien en vertel.

Spelling
We herhalen de woordtypen die in de vorige kern werden geoefend met spelling, zodat ze aan het eind van de kern worden beheerst:
·         woorden van één lettergreep die beginnen met of eindigen op twee medeklinkers, zoals: stal en wesp;
·         eenvoudige samenstellingen van twee lettergrepen, zoals: zakmes en voetbal;
·         woorden van één lettergreep die beginnen met sch- ,zoals: schaap;
·         woorden van één lettergreep die eindigen op -ng, zoals: bang;
·         woorden van één lettergreep die eindigen op -nk, zoals: bank.
Verder oefenen we met het spellen van de woordtypen die de kinderen leren lezen, waaronder ook woorden van één lettergreep die eindigen op twee medeklinkers met een tussenklank (kleefletter), zoals: half, wilg, melk, helm, tulp, slurf, berg, vork, warm, harp en hoorn. 
De kinderen leren dat die letters aan elkaar ‘kleven’ en dat ze er geen letter tussen moeten schrijven. Het is dus ‘melk’ (en niet ‘melluk’).

Begrijpend lezen
Sinds kern 7 besteden we met regelmaat aandacht aan begrijpend lezen. De kinderen lezen korte tekstjes en leren na te denken over de inhoud, onder andere door zichzelf vragen te stellen en ook stil te staan bij de betekenis van de verwijswoorden (hij, zij, zijn, haar, hem, ...).

Bijna vakantie

Er was bezoek in de klas. Overal lagen paaseitjes verstopt.
Leuk om te zoeken natuurlijk ! Bedankt paashaas !


In de namiddag was er voor de eerstes voor de tweede keer alles op wieltjes.
Veel kinderen hadden wieltjes mee !